Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych - Nadzór Dźwignic

Szkolenie dla kadry technicznej i konserwatorów UTB

Nadzór Dźwignic Sp. z o.o.

Szkolenie dla kadry technicznej i konserwatorów UTB

Szkolenie dla kadry technicznej i
konserwatorów UTB


Łukasz SzprynieckiUSTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2019 r poz 667)
ostatnia nowelizacja obowiązuje od 1.01.2019
Przepisy o Dozorze TechnicznymPrzepisy o Dozorze Technicznym
3
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.Zakres wprowadzonych zmian:
– Opisuje warunki techniczne wszystkich urządzeń podlegających
dozorowi technicznemu;
– Jednoznacznie wskazuje kompetencje osób wykonywujących
pomiary elektryczne;
– Określa zasady konieczności uzgadniania pracy urządzenia w warunkach innych niż
wytyczne zawarte w instrukcji eksploatacji;
– Nakłada obowiązek rejestrowania przebiegu eksploatacji;
– Wprowadza obowiązek przygotowania dokumentacji określającej stopień wykorzystania
resursu urządzenia;
– Określa zasady dokumentowania czynności konserwacyjnych – dziennik konserwacji:
– Opisuje zagadnienia dotyczące przeprowadzenia modernizacji i naprawy urządzenia;
– Znosi obowiązek przeprowadzania prób z przeciążeniem i zastąpieniem ich innymi
metodami równoważnymi niewymagających obciążenia.
– Urządzenie o udźwigu do 250 kg – dozór uproszczony (za wyjątkiem urządzeń służących
do podnoszenia osób i wykonanych w całości lub częściowo w wersji wybuchowej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Nadzór Dźwignic Sp. z o.o

Akacjowa 4 86-005 Kruszyn Krajeński PL NIP: 5542990473
biuro@nadzor-dzwignic.pl

Post Tags :

Share :

Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych - Nadzór Dźwignic

Konserwacja suwnic bydgoszcz
Suwnice wciagniki konserwacja bydgoszcz
Badania udt bydgoszcz
Konserwacja suwnic torun Inowrocław
Przeglad specjalny suwnicy
Dozor techniczny bydgoszcz
Sterowanie radiowe suwnic bydgoszcz
Konserwacja dzwignic bydgoszcz
Konserwator udt bydgoszcz
Konserwator udt torun